Výroba pecí a chladičov

  • elektrických komorových pecí pre dekorovanie skla a keramiky
  • ohýbacie a spekacie pece na ploché sklo
  • laboratórne pece do 1800°C
  • špeciálne pece podľa požiadaviek zákazníkov – nízkoteplotné temperačné komory do 200°C
  • sušiarne
  • ohrevné tunely
  • technické poradenstvo a nastavovanie atmosféry v plynových peciach
  • priemyselné chladiace komory a tunely

Používame regulátory od slovenského výrobcu MRK s.r.o.