Obchodní zástupcovia Západné Slovensko:         Martin Zubal,                 mobil: 0918 243 738,                 e-mail: zubal@post.sk Stredné Slovensko:        Ing. Milan Dimun, CSc.,                 mobil: 0905 206 540,                 e-mail: dimus@stonline.sk        Anna Lišková,                mobil: 0905 235 308,                annaliskova@zoznam.sk Východné Slovensko:        Milan Golian ,               mobil: 0915 526 369,               milan.golian@zoznam.sk Predajné miesta SR obchodní zástupcovia a predajne © ANSIL, s.r.o. 2010 www.ansil.sk
Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Košický Prešovský